บริการ


  • service001.png
    • ดูแลผู้สูงอายุ สนใจติดต่อ 097-950-5244 , 02-990-1191 , 081-306-8516 คุณสมบัติพนักงานดูแลผู้สูงอายุ-เฝ้าไข้ผู้ป่วย พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ก...

  • service002.png
    • แม่บ้าน-แม่ครัว สนใจติดต่อ 097-950-5244 , 02-990-1191 , 081-306-8516คุณสมบัติของพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัวพนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว เป็นเพศหญิง อายุ 18-50 ปี มีความรู้ความสามารถในการทำอ...

  • service003.png
    • เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วยสนใจติดต่อ 097-950-5244 , 02-990-1191 , 081-306-8516พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงานการบริบาลและบ...